A
x A A A

"Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risida" gi O'zbekiston respublikasi qonunining ishlash tartibi

Jamg‘arma a'zolari
Sug’urtalovchilar – TVEFJMS tizimi ishtirokchilari

Jamg`arma axborot ma`lumotlar bazasidan olingan ko`rsatkichlar
01.01.2017 yildan 01.07.2017 yilgacha

Sug`urta mukofatlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi
Sug`urta to`lovlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi