A
x A A A

Oylar kesimida Iltimosnomalar

2017 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.04.2017 yil holatiga Jamg'armaning asosiy ko'rsatkichlari

Jamg‘arma a'zolari
Sug’urtalovchilar – TVEFJMS tizimi ishtirokchilari

Jamg`arma axborot ma`lumotlar bazasidan olingan ko`rsatkichlar
01.01.2017 yildan 01.07.2017 yilgacha

Sug`urta mukofatlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi
Sug`urta to`lovlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi