A
x A A A

Oylar kesimida Iltimosnomalar

2017 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jamg`arma direktori virtual qabulxonasi

Jamg`arma direktori virtual qabulxonasi

Ishonch telefoni

(+99871) 239-42-72

Jamg‘arma a'zolari
Sug’urtalovchilar – TVEFJMS tizimi ishtirokchilari

Jamg`arma axborot ma`lumotlar bazasidan olingan ko`rsatkichlar
01.01.2016 yildan 04.01.2017 yilgacha

Sug`urta mukofatlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi
Sug`urta to`lovlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi
//